Fogd A Kezem Alapítvány webáruház
– www.fogdakezem.hu –

Érvényes: 2022. október 15-től!

I. A szerződési feltételek alapfogalmai

I.1 Üzleti értékesítő

Fogd A Kezem Alapítvány
Székhely: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 10.
Bírósági nyilvántartási szám: Pk.20.317/1991
Adószám: 19031893-1-02
Számlavezető pénzintézet: Takarékbank
Számlaszám: 50800104-11024831
Kapcsolattartó: Tóth Péter kuratóriumi elnök
Kapcsolattartó e-mail: webshop@fogdakezemalapitvany.hu
Kapcsolattartó telefonszám: +36 70 614 0533

I.2 A vásárló vagy megrendelő

Üzleti Értékesítő kizárólagos tulajdonában álló fogdakezemalapitvany.hu/webshop (továbbiakban webáruház) szolgáltatását igénybe vevő vásárló, aki az internetes felületen regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, szerződéses jogviszonyba kerül Üzleti Értékesítővel.

I.3 A szerződés tárgya

Üzleti értékesítő értékesítési tevékenységet végez a www.fogdakezem.hu domain mögött elérhető webáruházán keresztül. Az értékesítési tevékenység során Üzleti Értékesítő a vele szerződésben álló szervezetek (nonprofit szervetek és vállalkozások) által előállított, gyártott termékeit vagy szolgáltatásait a vásárló megrendelheti.

II. Webáruház szerződési feltételek célja

Üzleti Értékesítő a webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

A webáruház szerződési feltételei az Üzleti Értékesítő és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

II.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

II.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya

Üzleti Értékesítő fenntartja a jogot, hogy a webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételt követően létrejött megrendelésektől lép hatályba. A webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház szolgáltatója a webáruház szolgáltatását biztosítja.

III. A webáruház szolgáltatása

A Üzleti Értékesítő a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatását.

III.1 A webáruház szolgáltatásának területi hatálya

A webáruház szolgáltatója által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

III.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

 • Egyedi és érvényes e-mail cím és jelszó.
 • A felhasználó neve, kapcsolattartó élő és érvényes magyarországi telefonszáma.
 • Pontos elérhetőséget biztosító szállítási és számlázási adatok.
 • Közületek és vállalkozások számára adószám.

A regisztráció törlését a vásárló a webshop@fogdakezemalapitvany.hu elektronikus levélcímen kérheti, név, e-mail cím megadásával.

III.3 Adattárolási nyilatkozat

Az adatok tárolását, archiválását és kezelését Üzleti Értékesítő végzi. Az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Üzleti Értékesítő a következő adatokat rögzíti a vásárlókról:

 • A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava és elektronikus levelezési címe.
 • Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma.
 • A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Üzleti Értékesítő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), megrendelő neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
 • Üzleti Értékesítő a vele szerződésben álló beszállító szervezetek (nonprofit szervetek és vállalkozások) számára elérhetővé teszi és megküldi megrendelő minden olyan adatát, amelyet a regisztrációkor és megrendeléskor megadott.

IV. A webáruház szerződésének létrejötte és módosítása

IV.1 Általános jellemzők

A szerződés a webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

Az Üzleti Értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

IV.2 Regisztráció

A webáruház regisztrációja során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

IV.3 Megrendelés, annak módosítása és törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az Üzleti Értékesítő a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton.

A megrendelésről való értesítés követően az Üzleti Értékesítő tájékoztatja a megrendelőt a teljesítés várható időpontjáról.

A megrendelő ezt követően, válasz üzenetben elfogadja, módosítja vagy töröli rendelését.

IV.4 Megrendelés teljesítésétől való elállás

Az Üzleti Értékesítő a rendelés teljesítésétől elállhat,

 • a kibocsájtott számlán szereplő pénzügyi teljesítési határidőig banki utalás nem történt,
 • továbbá, ha a megrendelés összege a 10.000 FT (HUF)  azaz tízezer forint értéket nem érte el.
 • amennyiben a megrendelt termékek szállítási súlykorlátja miatt megnövekedett szállítási költségeket a megrendelő nem fogadja el.
 • amennyiben a megrendelt termék várható teljesítés, szállítási idejét a megrendelő nem fogadja el.

Ez esetben a megrendelő felé történő további ajánlattétel az Üzleti Értékesítő részéről lehetséges, melyet a megrendelő nem köteles elfogadni, így az ajánlattételi kötöttsége megszűnik.

IV.5. Fizetési és szállítási módok

Utánvét

A megrendelő az áru árát átvételekor, utánvéttel egyenlítheti ki, házhozszállítás esetében a Magyar Posta Zrt. aktuális Belföldi Postai Díjjak kivonatáról tájékozódhat annak díjszabásáról (lásd: https://www.posta.hu/dijszabasok ). Ebben az esetben a szállítást végző szolgáltató a szállítási költségen túl az utánvét szolgáltatásért is kér díjazást, melyet az áru értéke alapján számol.

A megrendelő részére a webáruházban leadott rendelést követően az Üzleti Értékesítő jelzi, hogy a csomag súlya, annak értéke és az utánvét díja alapján a szállítás díja, melyet a Magyar Posta Zrt fog elvégezni, milyen összeget jelent. Ezt követően a megrendelő az megrendelését jóváhagyja, ekkor kezdi az Üzleti Értékesítő a csomag összeállítását.

Utánvét esetében az Üzleti Értékesítő a számlát az áru ellenértékének beérkezését követően e-mailben küldi meg a megrendelő részére.

Utánvét díjszámításának levezetése – példa: A 2022.07.01.-én kelt Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján, 50.000.-Ft értékben rendelt áru esetében, mely 20 kg-os, 3420 FT szállítási költséget jelent + 470 Ft az utánvét díja = összesen: ez esetben fizetendő = 3890 Ft.

Csomagküldés előre utalással

Az MPL csomagküldő szolgálattal, annak aktuális díjszabása alapján a csomag súlya és mérete alapján a megrendelés visszaigazolása során értesítjük a megrendelőt annak díjszabásáról, a vásárlás további menetében e szerint számolunk fel díjat az áru szállításáért. Az Üzleti Értékesítő a megrendelt áru és a szállítás együttes díjáról számlát küld. Ennek bankszámlaszámlára érkezését követően történik a megrendelt csomag postára adása.

Személyes átvétellel előre utalással

Az Üzleti Értékesítő a megrendelt áru értékéről számlát küld. Ez előreutalással egyenlíthető ki és személyes átvétel esetén nem számítanak fel további díjat. A személyes áruátvétel a cég székhelyén (Pécs, Kovács Béla u. 10.), a számla összegének a bankszámlaszámlára érkezését követően valósulhat meg.

V. Záró rendelkezések

V.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az Üzleti Értékesítő nem iktatja.

V.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt elektronikus úton megteheti, így a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A Üzleti Értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

V.3. Az Üzleti Értékesítő felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.

V.4 A megrendelő a webáruházon történő regisztrációval elfogadja,

hogy a webshopban található termékek egyedi gyártásúak, azokat értelmi fogyatékkal élő (intellektuálisan akadályozott) emberek készítik, így a termékek kinézete minimális mértékben eltérhet a webshopban található képektől.

Pécs, 2022. október 1.

Tóth Péter
kuratóriumi elnök
Fogd A Kezem Alapítvány

Sütiket használunk! További információ!

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás